СТРУКТУРА

      РЪКОВОДСТВО         НАУЧНИ ОТДЕЛИ         ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС        НАУЧНО-ЕКСПEРИМЕНТАЛНА БАЗА