СТРУКТУРА

      РЪКОВОДСТВО         НАУЧНИ ОТДЕЛИ         ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС         НАУЧНО-ЕКСПEРИМЕНТАЛНА БАЗА