РЪКОВОДСТВО

Директор

    Проф. Дн. Ирена Димитрова Атанасова

    тел: 02 9059600  0879537350

    e-mail: i.d.atanassova@issapp-pushkarov.org  i.d.atanassova@abv.bg

 

 


Заместник директор

    Доц. д-р Гергана Славова Кунчева

    тел: 0877877312

    e-mail:  g.kuncheva@issapp-pushkarov.org  g1nikolova@abv.bg

 

 


Научен секретар

    Доц. д-р Мая Георгиева Бенкова

    тел: 0879293904

    e-mail: m.benkova@issapp-pushkarov.org  majaben@abv.bg

 

 


Главен счетоводител

    Владислав Петров Топчев

    тел: 02 9059610  0879537340

    e-mail: v.topchev@issapp-pushkarov.org  vtopchev@itp.bg