НОВИНИ

Откриване на нова лаборатория по елементен анализ ICP-OES към Централна лаборатория - 15.10.2020 г.


XXIX Международна научна конференция за млади учени и докторанти - 12.06.2020 г.


Научна сесия с международно участие 2019

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

проведена на 10 и 11 октомври 2019г.

София

СБОРНИК с ДОКЛАДИ