НАУЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА

ОПИТНИ ПОЛЕТА - ръководител: доц. д-р Виктор Колчаков

Опитно поле

Област

Община

1

Бежаново

Ловеч

Луковит

2

Божурище

София

Божурище

3

Бъдеще

Стара Загора

Стара Загора

4

Горни Дъбник

Плевен

Долни Дъбник

5

Гълъбово

Стара Загора

Гълъбово

6

Душево

Габрово

Севлиево

7

Ковачица

Монтана

Лом

8

Костинброд

София

Костинброд

9

Крепост

Хасково

Димитровград

10

Николаево

Плевен

Плевен

11

Приморско

Бургас

Приморско

12

Раковски

Разград

Разград

13

Средец

Стара Загора

Опан

14

Суходол

София

Столична

15

Съдиево

Сливен

Нова Загора

16

Сърнево

Стара Загора

Раднево

17

Тополовград

Хасково

Тополовград

18

Тръстеник

Плевен

Долна Митрополия

19

Тръстеник

Русе

Иваново

20

Цалапица

Пловдив

Родопи

21

Челопечене

София

Столична

ПОЛИГОНИ

1

Жинзифово

Кърджали

Кърджали

2

Лозен

София

София

Вегетационна къща и оранжерия - София

Вегетационна къща - Костинброд