МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на механизацията на земеделието и хидромелиоративните системи, и Лаборатория за опитни и моделни образци.
(2) Работи в областта на:

- технологии и съоръжения за подготовка и използването на възобновяеми източници на енергия;
- иновативни технологии за селскостопанското машиностроене;
- изследване въздействието на земеделската техника, агротехнически и хидромелиоративни мероприятия върху околната среда и качеството на земеделската продукция;
- конструиране, модернизиране и оптимизиране на използването на земеделски трактори и машинно-тракторни агрегати;
- изследване и разработване на технологии за сервизно обслужване на техниката в земеделието;
- моделиране, изследване и оптимизиране на процесите в земеделското производство и напоителните системи;
- устойчиво управление на напоителните и отводнителни системи, възстановяване, модернизация и автоматизация;
- иновативни водо- и енергоспестяващи техники и технологии за напояване на земеделските култури и усъвършенстване на съществуващи;
- поливни режими на земеделските култури в условията на климатични промени;
- технологии за отводняване и предпазване от наводнение на земеделски земи;
- методики и нормативни документи в областта на земеделската техника и хидромелиоративните системи;
- технологии, машини и съоръжения за механизация на технологичните процеси в земеделското производство. 

Ръководител отдел

    Проф. д-р инж. Снежан Иванов Божков

    тел: 02 8929345 • 0879697174

    e-mail: sn.bozhkov@issapp-pushkarov.orgbozhkov@mail.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов

    тел: 02 89293050879293892

    e-mail: g.kostadinov@issapp-pushkarov.orggdkostadinov@gmail.com

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Доц. д-р Румяна Крумова Кирева

    тел: 02 8929351

    e-mail: r.kireva@issapp-pushkarov.orgr.kireva@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Доц. д-р инж. Тодор Гергов Пеняшки

    тел: 02 8929329 • 0879293913

    e-mail: t.peniashki@issapp-pushkarov.orgtpeniashki@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Доц. д-р инж. Иван Енчев Мортев

    тел: 02 8929355

    e-mail: i.mortev@issapp-pushkarov.orgivan_mortev@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Доц. д-р инж. Юрий Иванович Енакиев

    тел: 02 8929323 0888033527

    e-mail: i.yenakiev@issapp-pushkarov.orgyenakiev77@gmail.com

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Доц. д-р инж. Весела Александрова Петрова-Браничева

    тел: 028929340 0888252547

    e-mail: v.petrova@issapp-pushkarov.orgvessi1@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Гл. ас. д-р Антоанета Антова Гигова

    тел: 02 8929335 0887975364

    e-mail: a.gigova@issapp-pushkarov.organtoaneta.gigova@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Гл. ас. д-р инж. Елена Георгиева Грънчарова

    тел: 02 8929379

    e-mail: e.grancharova@issapp-pushkarov.orgeveha@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Гл. ас. д-р инж. Виктория Георгиева Кънчева

    тел: 02 8929349 0889954488

    e-mail: v.kuncheva@issapp-pushkarov.orgviktoriq.kuncheva@gmail.com

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Гл. ас. д-р инж. Елена Тодорова Димитрова

    тел:

    e-mail: e.dimitrova@issapp-pushkarov.orgelenatd3@gmail.com

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Гл. ас. д-р инж. Станислав Тодоров Станчев

    тел: 02 8989332 0878289370

    e-mail: st.stanchev@issapp-pushkarov.orgsts66@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Aс. инж. Румен Георгиев Гаджев

    тел:

    e-mail: r.gadjev@issapp-pushkarov.orghydroigr@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science


    Aс. Анна Любенова Рачова

    тел: 02 8929341 0896500891

    e-mail: a.rachova@issapp-pushkarov.org a_rachova1977@abv.bg

    Научна компетентност и публикации

    НАЦИД Google Scholar ResearchGate Orcid iD Scopus Web of Science