КОНТАКТИ

Направление „ПОЧВОЗНАНИЕ” - 1331 София, ул. „Шосе Банкя“ № 7 - Карта  |  Как да стигна?

                        Тел.: 02 9059 600 - секретар на Директора 

                                 02 8246 141

                                 ...................  - Зам. Директор

                                 0879293904 - Научен секретар

                                 02 9059 610 - Гл. счетоводител

                      e-mail: soil@mail.bg  |  poushkarov@issapp-pushkarov.org


ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО РАДИОЕКОЛОГИЯ И РАДИОИЗОТОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тел.: 02 905 9609;          0879537346;          0879537354

e-mail: ilrri.poushkarov@gmail.com


ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИПАЗР „НИКОЛА ПУШКАРОВ“

Тел.: 0884292083;          0879537370

e-mail: milchena0306@gmail.com  |  dimitrova.poushkarov@gmail.com


Направление „МЕХАНИЗАЦИЯ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ” - 1331 София, ул. „Шосе Банкя“ № 3


Направление „ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА” - 2230 Костинброд, ул. „Панайот Волов“ № 35