КОНКУРСИ

 Във връзка с обявения конкурс за директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, програмите на кандидатие са достъпни за информация на уебсайта на Селскостопанска академия, както и на следните линкове (Дата на публикуване - 24.10.2020 г.):